Έκθεση Χημείας & Bιοτεχνολογίας

Επαναλαμβάνεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με στόχο την ενημέρωση και παρουσίαση των εξελίξεων στους τομείς της Χημείας, της Χημικής Τεχνολογίας, των Χημικών Προϊόντων, του εξοπλισμού Χημικών Εργαστηρίων, του Μηχανολογικού Εξοπλισμού, των Βιομηχανικών Χημικών Διεργασιών, του Ελέγχου Ποιότητας Προϊόντων και της Βιοτεχνολογίας.

EΚΘΕΜΑΤΑ

  • Όργανα, συσκευές, χημικά & εξοπλισμός εργαστηρίων χημείας, μικροβιολογίας, μετρολογίας, βιοτεχνολογίας, ελέγχου ποιότητας, περιβάλλοντος, ενέργειας, δοκιμών, ερευνών, κλπ.
  • Πρώτες ύλες, βοηθητικά, ημιτελή & τελικά χημικά και ειδικά χημικά για τη βιομηχανία, την αγροτική παραγωγή, την ναυτιλία και τον επαγγελματικό χώρο.
  • Επαγγελματικά, βιομηχανικά και οικιακά απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αποσμητικά, αρωματικά – είδη ατομικής υγιεινής και εξοπλισμός καθαριότητας
  • Ορυκτέλαια, λιπαντικά, πρόσθετα, ειδικά καύσιμα & εξοπλισμός για την βιομηχανία, γεωργία και ναυτιλία.
  • Εξοπλισμός, μηχανήματα και αυτοματισμοί για την επεξεργασία, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση και διακίνηση χημικών προϊόντων.
  • Πάροχοι Υπηρεσιών Χημείας όπως ειδικά εργαστήρια, διαπιστευμένοι φορείς, κέντρα ερευνών, ινστιτούτα ελέγχου, πανεπιστήμια, επιστημονικές ενώσεις, σύμβουλοι, περιοδικά, εκδότες, κλπ.

Δείτε αναλυτικά το προφίλ της Έκθεσης Chem πατώντας εδώ