• 1986 – Έτος Ίδρυσης

Ιδρυτής: Χρήστος Πετρόπουλος
Διακριτικός τίτλος: ΚΕΕ (ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ)
Αντικείμενο: Οργάνωση εξειδικευμένων διεθνών εμπορικών & τεχνολογικών Εκθέσεων (Syskevasia, Plastica, Chem, Ecolink, Expolink – Print & Paper – Packet),
Οργάνωση Εκδηλώσεων: Συνεδρίων – Ημερίδων, στα πλαίσια των Εκθέσεών μας.

Μέλος του Ε.Β.Ε.Α – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  • 2004

Aλλαγή του Διακριτικού τίτλου από ΚΕΕ σε 3ΕΚ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ)

Διοργάνωση Διαγωνισμού Συσκευασίας: “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ” (2004, 2006, 2008)

Ως 3ΕΚ Α.Ε. – Έκδοση του περιοδικού συσκευασίας All pack Hellas έως το 2009Αντιπροσώπευση Εκθέσεων

  • 2011:

Μεταβίβαση της Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ / 3ΕΚ στην ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. / 3ΕΚ

  • 2018:

Mεταφορά των γραφείων στην Ηφαίστου 21, 152 38 Χαλάνδρι – Τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν τα ίδια.