Έκθεση Περιβάλλοντος, Νερού, Aνανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Επαναλαμβάνονται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με στόχο την ενημέρωση και παρουσίαση των εξελίξεων στους τομείς , των Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος των Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης ενέργειας, των Συστημάτων Ανακύκλωσης, των Τεχνολογιών Επεξεργασίας Νερού και του Ελέγχου Ποιότητας Προϊόντων.

EΚΘΕΜΑΤΑ

 • Συστήματα, μηχανήματα και συσκευές διαχείρισης αποβλήτων, λυμάτων & ακαθάρτων.
 • Μέσα συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης απορριμμάτων, αποβλήτων και τοξικών.
 • Μηχανήματα και μέσα απόφραξης, αποτέφρωσης και κομποστοποίησης.
 • Δοσομετρικά και γεωτρητικά συστήματα, αντλίες, σωληνώσεις, βαλβίδες, όργανα και αυτοματισμοί υγρών.
 • Μέσα αποκατάστασης τοπίων, ορυχείων, ακτών, κλπ
 • Μέσα ατομικής προστασίας και πυροπροστασίας.
 • Υπηρεσίες χημικών αναλύσεων αποβλήτων, νερού και αέρα.
 • Εργοστάσια βιομάζας, βιοενέργειας και βιοκαυσίμων.
 • Συστήματα, τεχνολογίες, συσκευές και φίλτρα αερίων, ρύπων, οσμών, ήχου, καυσαερίων και σκόνης.
 • Συστήματα, μηχανήματα, τεχνολογίες και χημικά επεξεργασίας, εξοικονόμησης, αφαλάτωσης, αποσκλήρυνσης, αποχλωρίωσης, απιονισμού, και αντιρρύπανσης πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, θαλασσών, λιμνών, ποταμιών και κολυμβητηρίων.
 • Συστήματα, μηχανήματα, τεχνολογίες, πρέσες και μέσα συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης προϊόντων όπως πλαστικά, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο, ξύλο, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές, εφημερίδες, περιοδικά, έντυπα, φάρμακα, καλλυντικά, χρώματα, απορρυπαντικά, λιπαντικά, τοξικά, τηγανέλαια, λίπη, ειδικά χημικά, μπαταρίες, μελάνια, κλπ
 • Περιβαλλοντικοί & Οικολογικοί φορείς, κέντρα ερευνών, εργαστήρια, εταιρείες περιβαλλοντικών μελετών, περιοδικά, sites, πάροχοι σχετικών λογισμικών, οργανισμοί ελαχιστοποίησης αποβλήτων.

Δείτε αναλυτικά το προφίλ της Έκθεσης Chem πατώντας εδώ