• Πέτρος Πετρόπουλος – Διευθυντής / MSc Events Management
  • Λουκία Πετροπούλου – Υποδιευθύντρια / BSc Marketing
  • Χρήστος Πετρόπουλος – Σύμβουλος
  • Κώστας Γκέκας – Εκπρόσωπος Πωλήσεων
  • Χρήστος Τέγος – Εκπρόσωπος Marketing & Πωλήσεων
  • Δημήτρης Μορόγιαννης – Νew media specialist